E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
[email protected]

Indsend
Havnegade 90 - 5000 Odense C - Telefon 66 15 90 43
< Afholdte arrangementer / Fugt og skimmelsvamp i bygninger – tvister mellem køber/sælger og lejer/udlejer

 

Fugt og skimmelsvamp i bygninger – tvister mellem køber/sælger og lejer/udlejer

Den 27. oktober 2016 klokken 09.30 til 16.30 Scandic Kolding
Den 31. oktober 2016 klokken 09.30 til 16.30 Park Inn, Copenhagen Airport, København

Begge dage kl. 9.30 – 16.30

Angreb af fugt og skimmelsvamp kræver hurtig og effektiv forebyggelse/udbedring, idet skaderne ellers kan udvikle sig og dermed blive bekostelige at udbedre.

Formålet med dette kursus vil være at give dig et indblik i de juridiske problemstillinger i sager, der handler om skimmelsvampe- og fugtskader i bygninger.

Der vil blive taget udgangspunkt i praktisk erfaring med fugt- og skimmelsvampeangreb i boligudlejningsejendomme og i enfamiliehuse.

Emnet vil således blive belyst, dels i relation til lejeboliger, herunder forholdet og ansvarsfordeling mellem lejer og udlejer, og dels i relation til ejerboliger fx. i forbindelse med ejerskifte, ejerskifteforsikring og tvister mellem køber og sælger.

Indhold

  • Hvad er skimmelsvamp
  • Hvordan opstår der skimmelsvamp i bygninger/hvilke vækstbetingelser skal være til stede
  • Hvordan undersøges for skimmelsvamp – hvordan dokumenterer man angreb/skader
  • Er skimmelsvamp farlig – indvirkning på indeklima
  • Angreb af skimmelsvamp – mulighed for forsikringsdækning, herunder dækning under ejerskifte- og husforsikring
  • Beboere og lejeres reaktionsmuligheder i tilfælde af fugt- og skimmelsvampeangreb i udlejningsejendomme – ophævelse/afslag/erstatning
  • De kommunale myndigheders tilsynspligt og reaktionsmuligheder – kondemnering gennemgang af rets- og ankenævnspraksis
  • Råd til praktisk håndtering af sagerne.

Dagen vil blive krydret med konkrete eksempler, inddragelse af deltagerne og
gennemgang af retspraksis.

DIT UDBYTTE

Du vil blive skarpere til at identificere skimmelsvamp- og fugtproblematikker og vil kunne styrke den juridiske rådgivning til henholdsvis lejere og udlejere, samt bistå såvel købere som sælgere fx. i tvister mod forsikringsselskaber.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til advokater, fuldmægtige og administrative medarbejdere som i praksis beskæftiger sig med lejeadministration og ejendomshandler herunder rådgivning i tilslutning til ejendomshandler.

UNDERVISER

Advokat (H) Poul Resen Steenstrup advokatfirmaet CLEMENS
Poul Resen Steenstrup er en erfaren underviser hos blandt andet Danske Advokater og beskæftiger sig i sin praksis primært med rådgivning og førelse af retssager indenfor mangler ved fast ejendom. Pouls arbejdsområde omhandler særligt tvister mod forsikringsselskaber angående dækningsberettigede skader, herunder skimmelsvampesager. Herudover beskæftiger han sig med lejeretlige forhold indenfor almenlejelovgivningen, Poul er således advokat for flere boligorganisationer.

PRISER OG RABATMULIGHEDER

Pris pr. deltager kr. 3.582,- for kunder på vores nyhedsmailliste for advokater og 3.980,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms.

Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange før inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten er tilknyttet jeres CVR-nummer (for arbejdspladser uden CVR-nummer: EAN-nummer). Gå ind på www.advokatupdate.nu under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.

DELTAGERBEVIS

Der udstedes deltagerbevis på dagen, der opfylder reglerne for dokumentation for løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset opfylder kravene for advokaternes obligatoriske efteruddannelse og tæller 7 lektioner.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes via [email protected] eller på telefon 66 15 90 43. Besøg også www.advokatupdate.nu, hvor du kan læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

Gå til top